سبد خرید

زیره ایرانی

 

 

زیره ایرانی (1، 2)

زیره کرمانی

Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch

Family: Apiaceae

Synonyms: Carum persicum Boiss

English name: Black Cumin

 

ریخت شناسی گیاه: گیاهی پایا، بدون کرک، به ارتفاع 60-40 سانتیمتر می‌باشد. ریشه‌ها غده‌ای و ساقه بدون کرک، منفرد و ایستاده است. برگهای پایینی دارای دمبرگ بلند، تخم مرغی – مثلثی، 3 بار تقسیم شانه‌ای و برگهای ساقه‌ای دارای غلاف کوتاه و دو بار تقسیم شانه‌ای می‌باشند. گلها به رنگ سفید، کوچک، مجتمع در چتری مرکب و وسیع و میوه‌ها فندقه در مقطع عرضی پنج ضلعی هستند (2).

محل رویش: در گنبد کاووس، بجنورد، مشهد، نیشابور، دامغان، سمنان، اصفهان، بین فسا و شیراز، پس قلعه تهران و هرمزگان پراکندگی دارد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: میوه‌هایش قبل از تابستان رسیده و جمع‌آوری می‌گردد (3).

قسمت مورد استفاده: میوه (3).

کاربرد درمانی: بادشکن و هضم کننده غذا است. برای تقویت دستگاه گوارش و مداوای دل پیچه نوزادان استفاده می‌شود (3).

آثار فارماکولوژیک مشاهده شده: اسانس گیاه بر فعالیت آنزیمهای خون،‌ کبد،‌ پانکراس و روند متابولیسم اثر دارد (4). این گیاه اثرات ضدقارچ (5) و آنتاگونیست گیرنده‌های هیستامینی H1 دارد (6).

احتیاط مصرف: مطلبی یافت نشد.

منع مصرف: مطلبی یافت نشد.

ترکیبات شیمیایی: اسانس، روغن ثابت (3، 7).

نحوه و میزان مصرف: 2 تا 4 گرم بصورت دم کرده مصرف می‌شود (8).

مصرف غذایی: به عنوان ادویه و چاشنی مصرف می‌شود (5).

نام تجاری دارو ساخته شده از گیاه:

IR.: Carminatif; Caraway mixture; Karamin (8).

 

منابع:

1- مظفریان، ولی الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. فلور ایران (جلد 12). موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1362: 1405

3- امید بیگی، رضا. رهیافتهای تولید و فرآوری گیاهان دارویی. جلد دوم، طراحان نشر، 1376: 108

4- Farmakol Todsikol 1979 Jul – Aug; 42(4): 410-3

5- J Chem Ecol. 2007; 33(11): 2123-32

6-  Phytomedicine. 2004; 11 (5): 411-5

7- آئینه چی، یعقوب. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1365: 320

8- کمیته تدوین فارماکوپه گیاهی ایران. فارماکوپه گیاهی ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت غذا و دارو، 1381: 429

  

نمادالکترونیکی نمادالکترونیکی