چای بابونه
سهاجیسا

296

نام علمی : Matricaria recutita
قسمت مورد استفاده : گل
ماده موثره : -
روش شناسایی : -
مورد استفاده : ضد نفخ , ضد التهاب و اسپاسم دستگاه گوارش
بسته بندی : تی بگ ۲۰ عددی
نمادالکترونیکی نمادالکترونیکی