سبد خرید

شرکت کشت و صنعت فرآوری گیاهان دارویی سهاجیسا

زیتون2
«سها» نام ستاره و «جیسا» نام منطقه ایست در دامنه شمالی رشته کوه های البرز در استان مازندران، شهرستان عباس آباد که کارخانه «سها جیسا» در آن جا تاسیس شده است. علاوه بر این «سها» از حرف اول «سلامت همه انسان ها» و به عنوان شعار اصلی این شرکت برگزیده شده است.
رسانه جدید

شرکت کشت و صنعت فرآوری گیاهان دارویی سها جیسا

Loading

لینک های مرتبط

Loading
نمادالکترونیکی نمادالکترونیکی