سبد خرید

گز خوانسار

 

  

گز خوانسار (1، 2)

گزانگبین

Astracantha adscendens (Boiss. & Hausskn.) Podlech

Family: Fabaceae (Papilionaceae)

Synonyms: Astragalus adscendens Boiss. & Hausskn.

ریخت شناسی گیاه: درختچه‌ای، چند ساله و خودرو با ساقه چوبی. ارتفاع 1-5/0 متر. ساقه‌های چوبی گیاه منشعب، افزایش تدریجی تعداد شاخه‌ها از پائین به بالا. رشد شاخه‌ها بیشتر در جهت افقی و کمی متمایل به طرف بالا، انتهای شاخه‌ها کرکدار. گلها به رنگ سفید متمایل به زرد و هر دو پایه گل بر روی یک نهنج کرکدار. تولید گز خوانسار توسط فعالیت حشره‌ای بنام Psylla cymophila (Psyllidae) (این حشره در مرحله پورگی گزانگبین را بصورت رشته‌های خمیری شفاف و بیرنگ نخی شکل دفع می‌کند و این رشته‌ها در مجاورت هوا منجمد شده و رنگ سفید شکری بخود می‌گیرند) (2).

محل رویش: گیاه معمولاً در مناطق کوهستانی زاگرس از غرب ارومیه تا زرد کوه و سبز کوه بختیاری پراکندگی دارد (1).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: گزانگبین را در فصل تابستان (شهریور ماه) جمع‌آوری می‌کنند (3).

قسمت مورد استفاده: مان (2).

کاربرد درمانی: ملین، در تهیه فرمولهای غذایی کودکان بکار می‌رود (2، 4).

آثار فارماکولوژیک مشاهده شده: مطلبی یافت نشد.

احتیاط مصرف: در منابع احتیاط مصرفی برای آن ذکر نشده است (2).

منع مصرف: در منابع منع مصرفی برای آن ذکر نشده است (2).

ترکیبات شیمیایی: ساکارید (فروکتوز)، موسیلاژ (5).

نحوه و میزان مصرف: به عنوان ملین 20 تا 60 گرم در روز با کمی آب مصرف می‌شود (4).

مصرف غذایی: از مواد اصلی تشکیل دهنده شیرینی سنتی گز اصفهان می‌باشد و در تهیه فرمولهای غذایی کودکان بکار می‌رود (2).

نام تجاری دارو ساخته شده از گیاه: فرآورده دارویی ندارد (4).

منابع:

1- مظفریان، ولی الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- آئینه چی، یعقوب. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1365: 94

3- امین غلامرضا، گیاهان داروئی سنتی ایران. تهران: انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1370 (ج 1): 9-148

4- آئینه چی، یعقوب. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1365: 97

5- کمیته تدوین فارماکوپه گیاهی ایران. فارماکوپه گیاهی ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت غذا و دارو، 1381: 246


 

نمادالکترونیکی نمادالکترونیکی