سبد خرید

قدومه

 

 

قدومه (1)

Alyssum alyssoides (L.) L.

Family: Brassicaceae

Synonyms: Alyssum campestre L

English name: Alyssum, Madwort, Alisonو Alysson

ریخت شناسی گیاه: گیاهی پایا، کوهستانی و صخره‌ای، کوتاه، سبز متمایل به کبود، کم و بیش پوشیده از کرکهای کوتاه، ستاره‌ای شکل، شفاف و درخشان. ساقه متعدد، سبز و مات. برگها در پایین ساقه، واژ تخم مرغی. گل به رنگ زرد متمایل به سفید، گاهی زرد کم رنگ، کوچک مجتمع در گل آذین کوتاه (2).

محل رویش: در خوی، بین شاه آباد و ماکو، اصفهان،‌ بین اصفهان و آباده، بین جلفا و اصفهان، قم، اطراف تهران و اطراف قزوین پراکندگی دارد (2).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در تیر و مرداد ماه جمع‌‌آوری میشود (3).

قسمت مورد استفاده: میوه (3).

کاربرد درمانی: پس از قرار دادن در آب لعابی خارج می‌گردد که بعنوان نرم کننده سینه، رفع درد گلو و گرفتگی صدا در ایران مصرف می‌شود (4).

آثار فارماکولوژیک مشاهده شده: مطلبی یافت نشد.

احتیاط مصرف: در منابع احتیاط مصرفی برای آن ذکر نشده است (4).

منع مصرف: در منابع منع مصرفی برای آن ذکر نشده است (4).

ترکیبات شیمیایی: دانه‌های گیاهی حاوی گلوکزاینولات‌، ‌موسیلاژ، ترکیبات روغنی و پروتئین می‌باشد (5).

نحوه و میزان مصرف: 9-6 گرم دانه قدومه را در یک لیوان آب جوش ریخته و به مدت نیم ساعت بخیسانید. سپس روزی 3 بار هر بار یک فنجان میل کنید (6).

مصرف غذایی: مصرف غذایی ندارد (6).

نام تجاری دارو ساخته شده از گیاه: فرآورده دارویی ندارد (6).

منابع:

1- مظفریان، ولی الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. فلور ایران (جلد 11). موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 1362: 1260

3- صمصام شریعت، هادی. پرورش و تکثیر گیاهان دارویی. مانی، 1374: 333

4- زرگری، علی. گیاهان دارویی. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376: 192

5- M. Joneid. Mucilage – Containing Seeds of Alyssum Campestre. J Pharm and Pharmacol. 1953; 5: 626-31

6- کمیته تدوین فارماکوپه گیاهی ایران. فارماکوپه گیاهی ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت غذا و دارو، 1381: 568

نمادالکترونیکی نمادالکترونیکی