سبد خرید

ترخون

 

 

ترخون (1)

Artemisia dracunculus L

Family: Asteraceae

Synonyms: Achillea dracunculus Hort. ex Steud

English name: Tarragon, Wild dragon, Estragon

 

ریخت شناسی گیاه: گیاه دارای برگهای دو قسمتی و یا کامل. کپه گل در آن بسیار کوچک، برگشته، با گل آذین خوشه‌ای و برگهای گریبانی کم شمار. گلها زرد رنگ، لوله‌ای. میوه فندقه (2).

محل رویش: در نقاط مختلف ایران بصورت کاشته شده موجود می‌باشد (1).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در خرداد ماه و کمی قبل از گل‌دهی تا اواخر مرداد ماه جمع‌آوری می‌گردد (3، 4).

قسمت مورد استفاده: قسمتهای هوایی و ریشه گیاه (3).

کاربرد درمانی: ضدکرم، بادشکن، مدر، اشتهاآور، مقوی معده و قاعده‌آور می‌باشد. برای تسکین دندان و برای درمان گاز گرفتگی سگ‌ هار بکار می‌رود (5).

آثار فارماکولوژیک مشاهده شده: عصارة ترخون موجب کاهش لیپید و گلوکز خون در موشهای دیابتی و در مجموع، اثر ضددیابتی دارد، همچنین اثرات ضدانعقادی، ضدباکتریایی، ضدقارچی، ضدالتهابی (محیطی و مرکزی)، محافظت کنندة کبد و معده، ضدتشنجی و ضددردی ترخون به اثبات رسیده است. اثر ضدپلاکتی دارد که مصرف آن را در طب سنتی ایران در درمان بیماری‌های قلبی و عروقی و به عنوان ضدانعقاد خون توجیه می‌کند (6).

احتیاط مصرف: استراگول که مهمترین بخش روغن گیاه است در موش ایجاد تومور می‌نماید (5).

منع مصرف: در منابع منع مصرفی برای آن ذکر نشده است (5).

ترکیبات شیمیایی: تانن، کومارین، فلاونوئید، اسانس (3).

نحوه و میزان مصرف: بصورت گیاه تازه و خشک مصرف می‌شود. اغلب به عنوان سبزیجات در غذاها کاربرد دارد (7).

مصرف غذایی: بصورت خام یک ماده خوراکی است و همچنین بعنوان ادویه و چاشنی بکار می‌رود (5).

نام تجاری دارو ساخته شده از گیاه: فرآورده دارویی ندارد (7).

 

 

منابع:

1- مظفریان، ولی الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- قهرمان، احمد. کورموفیتهای ایران (سیستماتیک گیاهی). جلد سوم. مرکز نشر دانشگاهی، 1373: 526

3- Anderw Chevallier. The Encyclopedia of Medicinal Plants. 1996: 171

4- صمصام شریعت، هادی. پرورش و تکثیر گیاهان دارویی. مانی، 1374: 213

5- James A. Duke. CRC Handbook of Medicinal Herbs 1989: 68

6- Vascul Pharmacol. 2007 Nov 17

7- Bette Lagow . PDR for Herbal Medicines. 2004: 338


 

نمادالکترونیکی نمادالکترونیکی